שירותי מחשוב במיקור חוץ​​

מיקור חוץ​​

למה מיקור חוץ לעתים עדיף על העסקת שכירים?

במחיר של אדם שכיר אחד יחיד, חברה שבוחרת במיקור חוץ, מקבלת צוות שלם, כאשר הידע רחב יותר כי הוא מתחלק למספר אנשים.

עלות> במחיר של אדם שכיר אחד יחיד, חברה שבוחרת במיקור חוץ, מקבלת צוות שלם, כאשר הידע רחב יותר כי הוא מתחלק למספר אנשים.

יחסי עובד מעביד > מיקור חוץ לא דורש התעסקות ברמת התנאים הסוציאליים כגון חישוב ימי חופשה, קופות גמל, ביטוחים, מתנות לחג, פיצויים וכדומה.

חופשות > מילואים, ימי מחלה לא משפיעים היות ותמיד יש מי שיחליף את הנעדר/ת מהעבודה.

מקצועיות > אצלנו עובדים מועסקים בחיק חברות, הופכים להיות עובדים מן המניין בפן החברתי בהיותם אדיבים ושירותיים.

תחלופה > במידה ולא מרוצים מעובד זה או אחר, ניתן להחליף וזה חוסך בחיפוש כוח אדם.